پروژه های سال 1396
پروژه تحکیم بسترساختمان مسکونی

کارفرما: سرکار خانم یزدانبخش
طراح و مجری: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: کیلان
هدف: تحکیم بستر ساختمان به روش حفاری و تزریق
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1396
تحکیم بستر ساختمان به روش حفاری
   
پروژه های سال 1395
اجرای انکراژ مولتی استرند

 

پروژه مجتمع تجاری- تفریحی گارنت

مجری طرح:
شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعیت پروژه: تهران- میدان کناب
هدف: انجام پایداری موقت به روش نیلینگ و انکراژ با مولتی استرند 
عمق گودبرداری: 43 متر
سطح دیواره ها: 8500 مترمربع 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: 1395

 

پروژه ساختمان اداری - تجاری آرال

طراح و مجری: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران - بلوار فردوس شرق
هدف: انجام پایداری موقت با اجرای نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 21 متر
سطح دیواره ها: 2200 مترمربع

درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1395

 اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ

 

پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ

پروژه ساختمان اداری - تجاری توپاز

کارفرما: جناب آقای جلال صبورنیا
طراح و مجری: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- بلوار آیت ا... کاشانی
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 20 متر
سطح دیواره ها: 2680 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1395

 

پروژه مجتمع مسکونی یادگار

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران

موقعيت پروژه: تهران- اتوبان یادگار شمال- بلوار شهرداری
هدف: اجرای دیوار برلنی، نیلینگ و انکراژ
عمق گود: 15 متر
مساحت دیواره ها: 3395.59 مترمربع 

درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1395 

اجرای دیوار برلنی و نیلینگ

 

کرینگ بتن مسلح و میکروپایل

پروژه شهرک مسکونی چیتگر

کارفرما: شرکت گسترش صنعت ایران
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: بلوک D3 شهرک مسکونی چیتگر
هدف: کرگیری داخل بتن مسلح واجراي 84 عدد ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زيرفونداسيون سازه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1395
پروژه های سال 1394
اجرای سازه نگهبان نیلینگ
پروژه مجتمع تجاری - اداری بوعلی

مجری طرح: 
شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: 
تهران- سعادت آباد- بلوار جوریکی
هدف:
 اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و سالجر پایل
عمق گودبرداری:
22 متر 
مساحت دیواره ها:
2090 متر مربع
درصد پيشرفت عمليات: 
100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 
1394
پروژه مجتمع مسکونی سرو شرقی

مجری طرح:شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه:استان تهران - سعادت آباد
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ
عمق گودبرداری: 18 متر
سطح دیواره ها: 2232 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1394
اجرای عملیات شاتکریت
   
پروژه های سال 1393

اجرای دیوار برلنی و انکراژ مولتی استرند

پروژه مرکز تجاری کرج

کارفرما: شرکت توسعه و عمران بهناد بنا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آرشیویرا
موقعيت پروژه:استان البرز - خیابان بهشتی
هدف: اجرای دیوار برلنی، انکراژ با مولتی استرند و شمع درجا
عمق گودبرداری: ارتفاع 28 متر
سطح جداره: 3885 متر مربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393 

 

پروژه مرکز تجاری خرمرودی

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران   
موقعيت پروژه: استان تهران- نرسیده به بزرگراه جلال- بلوار خرمرودی
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ با مولتی استرند
عمق گودبرداری: 18 متر
مساحت دیواره ها: 2800 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393

اجرای عملیات نیلینگ و انکراژ

 

پایدارسازی گود عمیق
پروژه مرکز تجاری مطهری

مجری طرح: شرکت مهندسی حفارپايدارتهران
موقعيت پروژه: استان تهران- بلوار فرحزادی- نرسیده به میدان کتاب
هدف:اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ
عمق گودبرداری: 20 متر
مساحت جداره ها: 2442 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393
   
پروژه های سال 1392

پایدارسازی گود عمیق و انکراژ

پروژه مجتمع تجاری اُپال

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسين مشاور ايران استن
موقعيت پروژه:استان تهران- ميدان کتاب
هدف: اجراي سازه نگهبان نيلينگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 30 متر
سطح جداره ها: 3600 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

 

پروژه تجاری صبا

کارفرما: موسسه بیمه صبا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور:آقای دکتررسول میرقادری
موقعيت پروژه: استان تهران- خیابان کارگرجنوبی- بعد از میدان حر
هدف: تقویت دیوار بتنی جنوب چاله پله برقی برای پایداری دائمی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

تقویت دیوار بتنی جهت پایداری دائمی

 

اجرای نیلینگ
پروژه مجتمع تجاری پارکینگ طبقاتی کوهستان

کارفرما: آقای میرجلال لطیفی

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح وآبادی و تدبیر
موقعيت پروژه: تهران - بلوار کوهستان
هدف: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 24 متر
سطح دیواره ها: 2128 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392
پروژه بيمارستان بين المللی آرمان

کارفرما: شرکت بيمارستان بين المللی آرمان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسين مشاور گروه 4
موقعيت پروژه: استان تهران- خيابان سئول
هدف: انجام پایداری موقت با روش نيلينگ و انکراژ 
عمق گودبرداری : 20 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

انجام پایداری موقت

 

پایدارسازی با روش نیلینگ
پروژه مجتمع فرهنگی کوثر

کارفرما: مجتمع فرهنگی کوثر
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسی رهاب بتن خاک
موقعيت پروژه: استان تهران- شهرک قائم- ضلع شمال
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ
عمق گودبرداری: 8 متر
مساحت جداره ها: 1700 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

 

پروژه مدرسه عالی شهيد مطهری

کارفرما: مدرسه عالی شهيد مطهری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت ايستا ايليا
موقعيت پروژه: تهران- ميدان بهارستان- روبروی مجلس شورای اسلامی 
هدف: اجرای سازه نگهبان نيلينگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 14 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

پایدارسازی به روش نیلینگ

   
پروژه های سال 1392 به قبل

اجرای نیلینگ و پایدارسازی موقت

پروژه مجتمع تجاری پاسداران

کارفرما: جناب آقایان مهندس دانشور و شاه حسینی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- پاسداران
هدف: پایداری موقت به روش نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 24 متر
سطح شاتکریت: 2942 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1391

 

پروژه ساختمانی اداری - تجاری خیابان ترکمنستان

کارفرما:
 شرکت توسعه اقلیم سبز
مجري طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- خیابان ترکمنستان
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ به عمق 16 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1390،1389
 پیمانکار نیلینگ

 

حفاری و نیلینگ

پروژه مهران کرج

کارفرما: حاج آقا محمد شوشتری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: عظیمیه کرج
هدف: انجام عمليات نيلينگ و انکراژ
عمق گود: 17 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1389

 

پروژه واحد مسکونی گلنار الهیه

کارفرما: جناب آقای مهندس حسینی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور پویش سنگ ایستا
موقعيت پروژه: استان تهران- الهیه
هدف: پروژه اجرای نیلینگ و انکراژ با 4000 متر حفاری و 9000 مترمربع شاتکریت
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1389
 نصب نوارهای زهکشی و  عملیات نیلینگ

 

انجام عملیات تحکیم بستر و میکروپایل

 
پروژه انبار ذخيره گندم آلما گل سيلو

کارفرما: شرکت آلما گل سيلو
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور نوفن تحکيم
موقعيت پروژه: استان گلستان- گنبد
هدف: انجام عمليات تحکيم بستر(ميکرو پايل) لوله کوبی، تزريق و انکرگذاری به متراژ 8500 متر به عمق 6 متر با لوله هاي به قطر 3 و 4 اینچ
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

 

پروژه مجتمع تجاری پونک

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- پونک
هدف: انجام عمليات حفاری، تزريق و نيلينگ و انکراژ 
عمق گودبرداری: 17 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و استرند

پروژه مجتمع مسکونی آریاشهر

کارفرما: شرکت باران
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- آریاشهر
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 16 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

 

پروژه مجتمع اداری لاله بزرگ

کارفرما: شرکت لاله بزرگ
مشاور: بنیاد تعاون ناجا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان آذربایجان غربی- ارومیه
هدف: انجام عمليات  نيلينگ و انکراژ  به متراژ 2600 متر طول حفاری
عمق گودبرداری: 12 متر 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1388
حفاری تزریق نیلینگ

 

انجام عملیات نیلینگ و شاتکریت

پروژه بيمارستان اراک

کارفرما: بسيج سازندگی اراک
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور گروه 4
موقعيت پروژه: استان مرکزی - شهرستان اراک
هدف: انجام عمليات نيلينگ با اجرای 6626 مترطول نیل و انکر و سطح شاتکریت 4800 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد

تاريخ انجام عمليات: سال 1388,1387

 

پروژه دانشگاه آزاد اسلامی

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: انجام عملیات پایداری موقت به روش نیلینگ با 4000 مترطول حفاری و سطح 1900
متر مربع مش بندی و شاتکریت

درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1387
 انجام پایداری موقت و نیلینگ

 

تحکیم و کنترل روانگرایی زمین

پروژه بهسازی بستر مجتمع صنايع غذايی پرديس جويبار

کارفرما: شركت صنايع غذايی پرديس (چای گلستان)
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آر - سا
موقعيت پروژه: استان مازندران- ساری
هدف: تحكيم و کنترل روانگرايی زمين با اجرای روش میکروپایل (تعداد 400 عدد
المان 3 اينچ با عمق 9 و 12 متر)

درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

 

پروژه مجتمع مسكونی بوعلی (سعادت آباد)

کارفرما: شركت بهسازان پی پارسيان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت مهندسین مشاور دريا خاك پی
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: حفاری و تزريق 100 گمانه 3 اينچ در عمق 13 متر 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

حفاری و تزریق گمانه

 

حفاری و اجرای شمع بتنی

پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی ونك

کارفرما: شهرداری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور زمیران
موقعیت پروژه: استان تهران
هدف: اجرای 24 عدد شمع بتنی به  قطر 110 سانتی متر و عمق 12 متر
درصد پیشرفت عملیات: 100 درصد  
تاریخ انجام عملیات: سال 1387

 

پروژه درخشان ماکارون شيراز

کارفرما: شرکت درخشان ماکارون پارس 
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت هفت شهر
موقعيت پروژه: استان شيراز- زرقان
هدف: تقویت بستر با اجرای ميکروپايل به تعداد 258 گمانه و متراژ 2064 مترطول
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  

تاريخ انجام عمليات: سال 1386

تقویت بستر با اجرای میکروپایل

 

تقویت بستر خاکی

پروژه هتل روناس چابکسر

کارفرما: آقای پرواره
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: آقای مهندس اخوان
موقعيت پروژه: استان گيلان- چابکسر
هدف: تقویت بستر خاکی با روش ميکروپايل و تعداد 143 گمانه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1385

 

پروژه دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه

کارفرما: دانشگاه پيام نور
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت پيمان پرد
موقعيت پروژه: آستانه اشرفیه
هدف: اجرای ريز شمع ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زير فونداسيون سازه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1385

اجرای ریزشمع  تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون

 

تحکیم و تقویت شالوده

پروژه دانشگاه پيام نور لاهيجان

کارفرما: دانشگاه پيام نور      
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت پيمان پرد
موقعيت پروژه: استان گيلان (لاهيجان)
هدف: اجرای ريزشمع ميکروپايل جهت تحکيم و تقویت شالوده
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1384

 

پروژه تونل انحراف سد کمال صالح

کارفرما: شرکت آب نيرو و شرکت پورنام      
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسين مشاور لار
موقعيت پروژه: استان مرکزی
هدف: اجرای 6000 مترطول حفاری و تزريق تحکيمی و تماسی تونل انحراف
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1384
حفاری و تزریق تونل

 

اجرای ریزشمع

پروژه کارخانه آرد و تجارت رودسر

کارفرما: کارخانه آرد و تجارت رودسر          
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت آرد ساختمان 
موقعيت پروژه: استان گيلان- رودسر
هدف: اجرای 12000 مترطول ريزشمع (ميکروپايل) جهت تحکيم و تثبيت زير فونداسيون سازه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد

تاريخ انجام عمليات: سال 1383

 

پروژه ديوار آببند سد بيدواز

کارفرما: شرکت آب منطقه خراسان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت طوس آب
موقعيت پروژه: 20 کيلومتری اسفراين
هدف: انجام عمليات حفاری ديوار آب بند  
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1381

انجام عملیات حفاری دیوار آببند

 

احداث پرده آببند

پروژه احداث پرده آب بند سد زاوين

کارفرما: سازمان آب منطقه ای خراسان 
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت طوس آب
موقعيت پروژه: استان خراسان- 95 کیلومتری مشهد- کلات
هدف: انجام عمليات احداث پرده آب بند  
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1381

 

پروژه سایت چهار پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما: شرکت پتروشیمی (تهران بستون)

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه: استان خوزستان - بندر امام (ره)
هدف: اجرای ريز شمع (ميکروپايل) جهت تقویت بستر  لوله خط انتقال 1600 پی آرجی
درصد پیشرفت عملیات: 100 درصد
تاریخ انجام عملیات: سال 1381

تقویت بستر لوله خط انتقال

درباره ما

  

شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: تهران ـ بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده ـ پلاک 8 ـ  واحد 1 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 021 - 66035535 021       فکس: 66067483 021

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@