پروژه مجتمع تجاری - تفریحی گارنت

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: تهران- میدان کتاب
هدف: انجام پایداری موقت با روش نیلینگ و انکراژ با مولتی استرند
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1395

 نیلینگ و انکراژ
 

پروژه مجتمع مسکونی یادگار

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: تهران- اتوبان یادگار شمال- بلوار شهرداری
هدف: اجرای دیوار برلنی، نیلینگ و انکراژ 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1395

 اجرای دیوار برلنی

پروژه شهرک مسکونی چیتگر

کارفرما: شرکت گسترش صنعت ایران
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: بلوک D3 شهرک مسکونی چیتگر
هدف: کرگیری داخل بتن مسلح و اجراي 84 عدد ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زيرفونداسيون سازه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1395

 اجرای میکروپایل

پروژه مجتمع تجاری- اداری بوعلی

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: تهران- سعادت آباد- بلوار جوریکی
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و سالجر پایل 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: 1394

 اجرای سالجر پایل

پروژه سرو شرقی

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- سعادت آباد
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ به عمق 18 متر از تراز صفر و به متراژ کل 2232 مترمربع سطح
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1394

نیلینگ چیست

پروژه مجتمع تجاری پارکینگ طبقاتی کوهستان

کارفرما: آقای میرجلال لطیفی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح و آبادی و تدبیر
موقعيت پروژه: استان تهران- بلوار کوهستان
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ به عمق 24 متر و به مساحت 2128 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392
 اجرای نیلینگ

پروژه مرکز تجاری کرج

کارفرما: شرکت توسعه و عمران بهناد بنا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاورآرشیویرا
موقعيت پروژه: استان البرز- خیابان بهشتی
هدف: اجرای سازه نگهبان (دیواربرلنی مولتی استرند و شمع درجا و نیلینگ و انکراژ با روش اجرای معکوس) به ارتفاع 28 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393

 اجرای نیلینگ و انکراژ

پروژه مرکز تجاری مطهری

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- بلوار فرحزادی- نرسیده به میدان کتاب
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ به عمق 20 متر و طول 55 متر و به مساحت 2442 مترمربع                                                         
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393

 پیمانکاری نیلینگ و میخکوبی خاک

پروژه مرکز تجاری خرمرودی

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران                                
موقعيت پروژه: استان تهران- نرسیده به بزرگراه جلال- بلوار خرمرودی
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکرینگ به عمق 18 متر و طول 110 متر و به مساحت 2800 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1393
 پیمانکار نیلینگ

پروژه تجاری صبا

کارفرما: موسسه بیمه صبا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: آقای دکتر رسول میرقادری
موقعيت پروژه: استان تهران- خیابان کارگر جنوبی- بعد از میدان حر
هدف: تقویت دیوار بتنی جنوب چاله پله برقی برای پایداری دائمی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392
 پایدارسازی گود به روش نیلینگ

پروژه مجتمع فرهنگی کوثر

کارفرما: مجتمع فرهنگی کوثر
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسی رهاب بتن خاک
موقعيت پروژه: استان تهران- شهرک قائم- ضلع شمال  
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ به عمق 8 متر و به مساحت 1700 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

 

 پایدارسازی با روش نیلینگ

پروژه مدرسه عالی شهيد مطهری

کارفرما: مدرسه عالي شهيد مطهری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت ايستا ايليا
موقعيت پروژه: استان تهران- ميدان بهارستان
هدف: اجرای سازه نگهبان نيلينگ و انکرينگ به عمق تقريبی 13 متر و با محيط تقريبی 256/5 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392
 میخ کوبی و نیلینگ

پروژه بيمارستان بين المللی آرمان

کارفرما: شرکت بيمارستان بين المللی آرمان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسين مشاور گروه 4
موقعيت پروژه: استان تهران- خيابان سئول
هدف: اجراي سازه نگهبان نيلينگ و انکرينگ به عمق تقريبی 20 متر و با محيط تقريبی 85/8 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

 

 گودبرداری و نیلینگ

پروژه مجتمع تجاری اُپال

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسين مشاور ايران استن
موقعيت پروژه: استان تهران- ميدان کتاب
هدف: اجراي سازه نگهبان نيلينگ و انکرينگ به عمق 30 متر و طول 120 متر و به متراژ 3600 مترمربع
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

مهاربندی گود با نیلینگ

پروژه پاسداران

کارفرما: جناب آقایان مهندس دانشور و شاه حسینی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- پاسداران
هدف: انجام عمليات حفاری، تزريق و نيلينگ به عمق 24 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1391

اجرای نیلینگ

پروژه ساختمانی اداری- تجاری خیابان ترکمنستان

کارفرما: شرکت توسعه اقلیم سبز
مجري طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- خیابان ترکمنستان
هدف: اجرای سازه نگهبان نیلینگ به عمق 16 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1390،1389 

پیمانکار نیلینگ

پروژه مهران کرج

کارفرما: حاج آقا محمد شوشتری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: عظیمیه کرج
هدف: انجام عمليات حفاری، تزريق، نيلينگ و انکراژ و شاتکريت به عمق 17 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1389

پیمانکار نیلینگ 

پروژه واحد مسکونی گلنار الهیه

کارفرما: مهندس حسینی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور پویش سنگ ایستا
موقعيت پروژه: استان تهران- الهیه
هدف: پروژه اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ با 4000 متر حفاری و 9000 متر مربع شاتکریت
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1389

 مش بندی

پروژه انبار ذخيره گندم آلما گل سيلو

کارفرما: شرکت آلما گل سيلو
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور نوفن تحکيم
موقعيت پروژه: استان گلستان- گنبد
هدف: انجام عمليات تحکيم بستر(ميکرو پايل) لوله کوبی، تزريق و انکرگذاری به متراژ 8500 متر به عمق 6 متر با لوله هاي به قطر 3 و 4 اینچ
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

 

اجرای میکروپایل

پروژه پونک

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- پونک
هدف: انجام عمليات حفاری، تزريق و نيلينگ به عمق 17 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

انکراژ 
 

پروژه آریاشهر

کارفرما: شرکت باران
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران- آریاشهر
هدف: انجام عمليات حفاری تزريق نيلينگ به عمق 16 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

خاکبرداری و گودبرداری 

پروژه لاله بزرگ

کارفرما: شرکت لاله بزرگ
مشاور: بنیاد تعاون ناجا
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان آذربایجان غربی- ارومیه
هدف: انجام عمليات حفاری تزريق نيلينگ و انکراژ و شاتکريت به متراژ 2600 متر حفاري و نيل به عمق 12 متر تزريق و انکرگذاری
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1388

 حفاری تزریق نیلینگ

پروژه بيمارستان اراک

کارفرما: بسيج سازندگي اراک
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور گروه 4
موقعيت پروژه: استان مرکزی
هدف: انجام عمليات حفاری تزريق نيلينگ به متراژ 66260 متر، نيل به عمق 8، 10، 12 متر تزريق و انکرگذاری و شاتکریت
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال  1388,1387

سازه نگهبان نیلینگ

پروژه دانشگاه آزاد اسلامی

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: انجام عمليات حفاری تزريق نيلينگ و انکراژ و شاتکريت به متراژ 4000 متر حفاري و نيل به عمق 9 متر تزريق و انکرگذاری
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

 

نیلینگ و انکراژ

پروژه بهسازی بستر مجتمع صنايع غذايی پرديس جويبار

کارفرما: شركت صنايع غذايی پرديس (چای گلستان)
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آر - سا
موقعيت پروژه: استان مازندران- ساری
هدف: تحكيم و مقابله با روانگرايی زمين توسط ميكروپايل- 400 ميكروپايل با قطر 3 اينچ و عمق 6، 9 و 12 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

اجرای میکروپایل جهت تحکیم بستر

پروژه مجتمع مسكونی بوعلی (سعادت آباد)

کارفرما: شركت بهسازان پی پارسيان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت مهندسین مشاور دريا خاك پی
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: حفاری و تزريق 100 گمانه 3 اينچ درعمق 13 متری زمین
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

 

حفاری و تزریق گمانه

پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی ونك

کارفرما: شهرداری
مجري طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور زميران
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع به تعداد 24 عدد شمع به قطر 110 سانتی متر گمانه به عمق 12 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1387

 

اجرای شمع بتنی

پروژه درخشان ماکارون شيراز

کارفرما: شرکت درخشان ماکارون پارس 
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت هفت شهر
موقعيت پروژه: استان شيراز- زرقان
هدف: انجام عمليات ميکروپايل به تعداد 258 عدد پايل، متراژ 2064 متر 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

 

عملیات میکروپایل

پروژه محور رانشی لغزشی ساری - کياسر

کارفرما: وزارت راه وترابری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران پيمان مديريت با شرکت شوسه
مشاور: شرکت وينه سار
موقعيت پروژه: استان مازندران
هدف: تحکيم محور رانشی و لغزشی به متراژ 110 عدد شمع گرد درجا به قطر 1 متر وعمق 12 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

 

اجرای شمع گرد

پروژه ورودی تونل قطار شهری قطعه 6 و 7 مترو شيراز

کارفرما: قطار شهری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران پيمان مديريت با شرکت شوسه
مشاور: منابع طبيعی محيط زيست
موقعيت پروژه: استان فارس
هدف: حفاری نيلينگ و انکراژ - 2300 متر حفاری، تزريق و انکرگذاری
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

انکراژ و نیلینگ

پروژه هتل روناس چابکسر

کارفرما: آقاي پرواره
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: آقای مهندس اخوان
موقعيت پروژه: استان گيلان- چابکسر
هدف: انجام عمليات ميکروپايل- 143 عدد میکروپایل 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1385

 اجرای میکروپایل یا ریزشمع

پروژه دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه

 کارفرما: دانشگاه پيام نور
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت پيمان پرد
موقعيت پروژه: آستانه اشرفیه
هدف: اجرای ريز شمع ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زير فونداسيون سازه
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1385

میکروپایل یا ریزشمع

پروژه دانشگاه پيام نور لاهيجان

کارفرما: دانشگاه پيام نور      
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت پيمان پرد
موقعيت پروژه: استان گيلان (لاهيجان)
هدف: اجرای ريزشمع ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زيرفونداسيون سازه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1384

نحوه اجرای میکروپایل

پروژه تونل انحراف سد کمال صالح

کارفرما: شرکت آب نيرو و شرکت پورنام      
مجری طرح: 
شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: 
شرکت مهندسين مشاور لار
موقعيت پروژه: 
استان مرکزی
هدف: 
اجراي حفاری و تزريق تونل انحراف تحکيمی و تماسی
درصد پيشرفت عمليات: 
100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: 
سال 1384

 

 

حفاری و تزریق تونل

پروژه کارخانه آرد و تجارت رودسر

کارفرما: کارخانه آرد و تجارت رودسر          
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت آرد ساختمان 
موقعيت پروژه: استان گيلان- رودسر
هدف: اجرای ريزشمع ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زيرفونداسيون سازه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1383

اجرای ریزشمع

پروژه ديوار آب بند سد  بيدواز

کارفرما: شرکت آب منطقه خراسان
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران 
مشاور: شرکت طوس آب
موقعيت پروژه: 20 کيلومتری اسفراين
هدف: انجام عمليات حفاری ديوار آب بند  
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1381

دیوار آببند

پروژه احداث پرده آب بند سد زاوين

کارفرما: سازمان آب منطقه ای خراسان 
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت طوس آب
موقعيت پروژه: استان خراسان 
هدف: انجام عمليات احداث پرده آب بند  
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1381

احداث پرده آببند

پروژه سايت چهار پتروشيمی بندر امام خميني (ره)

کارفرما: شرکت پتروشيمی (تهران بستون)
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: استان خوزستان- بندر امام (ره)
هدف: اجرای ريز شمع ميکروپايل جهت لوله خط انتقال 1600 پی آرجی                                                                                 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1381

اجرای میکروپایل

درباره ما

 

 شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده - پلاک 8 ـ  واحد 1

 

 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 - 66035535        فکس: 66067483

 

 

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

 

 

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@

کاربران آنلاین

ما 103 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم