پروژه احداث هتل پاسارگاد (فرشته)

کارفرما:
 جناب آقای اسدی

مجری طرح: شرکت راد پی قائم و شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: تهران- خیابان فرشته
هدف: پایدارسازی موقت گود به روش نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 72 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1392
اجرای نیلینگ و انکراژ

 

پروژه محور رانشی لغزشی ساری - کياسر

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران (پيمان مديريت با شرکت شوسه)
مشاور: شرکت وينه سار
موقعيت پروژه: استان مازندران- محور ساری-کیاسر
هدف: تحکيم محور ساری با اجرای میکروپایل - کیاسر با اجرای 110 عدد شمع گرد درجا
به قطر 1 متر
و عمق 12 متر و 45 عدد شمع مستطیل(بارت) با ابعاد 80*240 سانتی متر
و عمق 15 مترطول

درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

اجرای میکروپایل و شمع بتنی 

 

پروژه ورودی تونل قطار شهری شیراز

کارفرما: قطار شهری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران (پيمان مديريت با شرکت شوسه)
مشاور: منابع طبيعی محيط زيست
موقعيت پروژه: استان فارس- مترو شیراز
هدف: اجرای نيلينگ و انکراژ با انجام 2300 متر حفاری در قطعه 6 و 7 مترو
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

انکراژ و نیلینگ

 

پروژه سد گیلان غرب

کارفرما: آب منطقه ای
(مشارکت در اجراء)
هدف: تحکیم تونل انحراف و اجرای دیوار آب بند
تاریخ انجام عملیات: 1381

تحکیم تونل انحراف و اجرای دیوار آببند

 

پروژه کانال هدايت آب خور جعفری

کارفرما: پتروشيمی ماهشهر- سايت 4
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت تهران بستون
موقعيت پروژه: استان خوزستان- شهرستان ماهشهر
هدف: احداث کانال هدايت آب خور جعفری
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1380

 احداث کانال هدايت آب

 

پروژه مجتمع مسکونی ارکيده

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت پی آزما
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: کنترل نشست و تامین ظرفیت باربری لازم ساختمان با اجرای عمليات حفاری و تزريق
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1380

عملیات حفاری و تزریق

 

پروژه ديوار آب بند سد شی کلک چابهار

کارفرما: وزارت نيرو 
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت آب و خاک
موقعيت پروژه: استان سيستان و بلوچستان- چابهار
هدف: عمليات حفاری و تزريق تحکيمی و تماسی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1379

کنترل نشست و عملیات حفاری و تزریق

 

پروژه انکراژ خوابگاه دانشجويی کامرانيه

کارفرما: دانشگاه شهيد بهشتی تهران
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت ايران خاک
موقعيت پروژه: استان تهران- دانشگاه شهید بهشتی 
هدف: اجراي عمليات حفاری، نيلينگ و انکراژ 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1378

عملیات حفاری  و نیلینگ و انکراژ

 

پروژه انکراژ دکل های برق فشار قوی خمام رشت

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت نيرو
موقعيت پروژه: باتلاق های خمام رشت
هدف: احداث گمانه های انکراژ در باتلاق های خمام
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1369

اجرای عملیات  انکراژ

 

پروژه انکراژ دکل های فشار قوی رودبار و منجيل بعد از زلزله 

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت نيرو
موقعيت پروژه: استان گیلان
هدف: حفاری و انکراژ دکل های برق
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1369

حفاری و انکراژ دکل های برق

 

پروژه المهدی بندرعباس

کارفرما: کارخانه آلومینیوم هرمزگان
موقعیت: بندرعباس- خونسرخ
هدف: تحکیم بستر با استفاده از تراکم دینامیکی
تاريخ انجام عمليات: سال 1364

 تحیکم بستر و تراکم دینامیکی

 

پروژه احداث ديوار آببند سد انحرافی چالوس

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت مهاب قدس
موقعيت پروژه: استان مازندران- کیلومتر20 جاده چالوس - تهران  
هدف: اجرای بارت در بندهای تونل انحراف
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1362

اجرای دیوار آببند و اجرای بارت

 

پروژه احداث شمع های پل آق قلا

کارفرما: وزارت راه و ترابری گرگان
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: آق قلا - شهرستان گرگان
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل آق قلا در روی رودخانه آق قلا   
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1361

   اجرای شمع های گرد

 

پروژه احداث شمع های پل نادری

کارفرما: وزارت راه و ترابری 
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان - شهرستان اندیمشک
هدف: حفاری شمع گرد، قفسه گذاری و بتن ريزی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1361

حفاری شمع گرد

 

پروژه احداث پرده آببند سد چقاخور

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت مهاب قدس
موقعيت پروژه:  استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان بروجن
هدف: احداث پرده آببند سد چقاخور 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

احداث پرده آببند

 

پروژه احداث پرده آببند سد تبریز

کارفرما: آب منطقه ای
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
موقعيت پروژه: آذربایجان شرقی
هدف: احداث پرده آببند سد تبریز
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

 احداث پرده آببند

 

پروژه احداث شمع های پل جاده پاسارگاد

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان فارس- ده بيد
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل جاده پاسارگاد بر روی رودخانه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

بتن ریزی و آرماتوربندی شمع

 

پروژه احداث شمع های پل خلف آباد

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان- شهرستان رامشیر
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل خلف آباد بر روی رودخانه خلف آباد
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

اجرای شمع درجای بتنی

 

پروژه احداث شمع های پل صاحب الزمان

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان - شهرستان دزفول
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل صاحب الزمان بر روی رودخانه کرخه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1359

احداث شمع های پل

درباره ما

  

شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: تهران ـ بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده ـ پلاک 8 ـ  واحد 1 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 021 - 66035535 021       فکس: 66067483 021

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@