روش های گودبرداری و مزایا و محدودیت های آنها:  

روش نیلینگ و انکراژ جهت پایدارسازی گودهای عمیق:

میخ گذاری یا نیلینگ از روشهای کاربردی و متداول و گاهی منحصر بفرد در اجرای سازه نگهبان در گودبرداری های عمیق می باشد. بکارگیری روشهای نیلینگ و همچنین مهارسازی با انکراژ علیرغم مشکلات استفاده از محدوده ی خارج از حریم مالکیت، در بسیاری از موارد از جمله شیوه های اجرایی مناسب سازه نگهبان در گودبرداریهای عمیق است که امکان استفاده حداکثر از فضای داخل گود را در شرایط اجرایی داخل گود و امکان مانور ماشین آلات را فراهم می آورد.

در روش نیلینگ برای مهار حركت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاكهای اطراف استفاده می شود و چاهکهایی در حاشیه زمین مورد نظر حفر می گردد و درآنها پروفیل های فولادی I شکل قرار می گیرد. قابل ذكر است كه بایستی با اضافه حفاری به میزان حداكثر 35 درصد عمق گود پایین تر از تراز كف گود, گیرداری لازم را برای این ستونها فراهم نمود. در نهایت این اضافه حفاری با بتن پر می شود. 

پس از اجرای مراحل فوق، عملیات گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله اجرا می کنیم. در هر مرحله، پس از برداشتن خاک در عمق آن مرحله و بمنظور جلوگیری از ریزش خاک حفاری با قطر اغلب بین 111 الی 151 میلیمتر و در طولهای مناسب و محاسباتی تابع عمق کارگذاری نیل از سطح خاک، عمق نهایی گود، نوع و جنس خاک اعم از ریزدانه و یا دانه ای بودن بافت خاک و پارامترهای مکانیکی خاک شامل پارامترهای مقاومت برشی و وزن مخصوص و پارامترهای رفتاری از جمله مدول ارتجاعی و ضریب پواسون و یا سایر پارامترهای رفتاری غیر ارتجاعی، زاویه شیب حفاری نسبت به افق، نوع دوغاب تزریقی در چالهای مورب حفاری شده شامل تزریق ثقلی و یا تحت فشار(که اغلب در نیل گذاری ها از نوع ثقلی است)، میزان سربار وارد بر سطح خاک و فواصل افقی و قائم آنها از یکدیگر انجام شده و پس از کارگذاری نیل، تزریق دوغاب سیمانی در اطراف نیل صورت میگیرد. میخهای فولادی غالبا از نوع فولاد آجدار و مقاوم با حد تسلیم حداقل 311 مگاپاسکال می باشد.

سپس پانلهای بتنی پیش ساخته ای را در بین پروفیلهای قائم قرار داده و آنها را از سویی به میلگردهای بیرون آمده از چاهکها به نحو مناسبی متصل می کنیم و از سویی دیگر پانلها را به پروفیلهای قائم وصل می کنیم. به جای استفاده از این پانلهای پیش ساخته می توانیم آنها را به صورت درجا اجرا کنیم. همچنین می توانیم ابتدا بر روی دیواره آرماتور بندی کرده و سپس بر روی آن بتن پاشی کنیم. برای اتصال پانلها به میلگردهای بیرون آمده از چاهکها می توانیم سر میلگردهای مزبور را رزوه کرده با استفاده از صفحات سوراخ دار تکیه گاهی و مهره، آنها را با پانل درگیر کنیم.

 

اجرای نیلینگ

پروژه مرکز تجاری مطهری
اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
عمق گود: 20 متر 

 

بر خلاف مهار یا انکر که بصورت پیش تنیده اجرا شده و پس از تزریق تحت فشار توده انتهایی طول انکر و سخت شدن نسبی آن اقدام به پیش تنیده کردن کابلهای مهار توسط جک میگردد و توده خاک از ابتدا پیش فشرده میگردد، در میخ یا نیل عملکرد بصورت غیر فعال است و تا تغییر شکل ناحیه گوه لغزش خاک دیواره فعال نگردد عملا وارد عمل نمی گردد و بسیج تنشهای برشی بین توده تزریق و خاک اطراف آن رخ نمی دهد.
اما باید توجه شود كه این روش به دلیل مجاورت در حریم همسایه در سطح شهر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی با توجه به انجام مرحله به مرحله حفاری در این روش زمان قابل توجهی در اجرا صرف خواهد شد.
اجرای سازه نگهبان نیلینگ نیلینگ و پایدارسازی گود عمیق
 پروژه مدرسه عالی شهيد مطهری 
پایدارسازی گود به روش نيلينگ
عمق گودبرداری: 14 متر
پروژه مرکز تجاری خرمرودی 
اجرای سازه نگهبان نیلینگ
  عمق گودبرداری: 18 متر       

  روش دیواره دیافراگمی و مزایا و محدودیت های آن:

در این روش به كمک دستگاه های حفاری ویژه محل محور دیواره نگهبان حفر شده و برای جلوگیری از ریزش خاک درون آن با گل بنتونیت و سیمان پر می شود. بعد از اتمام خاكبرداری قفسه آرماتور در محل مربوطه قرار می گیرد و با بتن پلاستیک پر می شود. دیوار مربوطه باربر بوده و به عنوان دیوار حائل نیز استفاده می شود. از جمله مزایای این روش سرعت بالای اجرا و درجه اطمینان بالای آن است و از آن در حفاری با طول زیاد می توان بهره جست. از معایب این روش نیز می توان به هزینه بالای آن و عدم توجیه اقتصادی در پروژه های با حجم كم و نیاز به فضای زیاد برای دستگاه حفاری اشاره نمود.

روش دوخت به پشت(انکراژ):

در این روش حفاری به صورت مرحله ای و از بالا به پایین انجام می شود و در هر مرحله با دستگاه های ویژه چاهک های افقی یا مایل درون جداره گود ایجاد می شود سپس در چاهک ایجاد شده كابلهای مخصوصی قرار گرفته و انتهای آن با عمل تزریق كاملا در خاک مهار می گردد. سپس كابلهای مذكور توسط جکهایی كشیده شده و با اتصالات ویژه ای در جداره گود مهار می شود و به این ترتیب یک نیروی فشاری در خاک پشت دیواره ایجاد می شود و در نهایت مراحل تکرار می شوند تا گودبرداری كامل گردد.

دراین حالت بسته به نوع خاک و فاصله چاهک ها هر پله خاكبرداری می تواند ارتفاع 2 تا 3 متر داشته باشد. از جمله معایب مهم این روش نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه و در نتیجه بالا بودن هزینه حفاری می باشد.

از جمله مزایای این روش می توان به بهبود خواص مقاومتی خاک, به علت اجرای تزریق و استفاده از خود خاک برای مهار نیروی رانشی اشاره نمود.

    روش دوخت به پشت
 
  پروژه مجتمع تجاری-پارکینگ طبقاتی کوهستان
اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
عمق گود: 24 متر
اجرای نیلینگ و انکراژ    روش انکراژ مولتی استرند و مونوبار 
پروژه مجتمع تجاری- تفریحی گارنت
اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
با مولتی استرند
عمق گود: 43 متر
 
 پروژه مجتمع تجاری- اداری توپاژ
اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
(مولتی استرند و مونوبار)
عمق گود: 20 متر

روش مهار روبرو و مزایا و محدودیت های آن:

در این روش ابتدا چاهکهایی در فواصل معین دو طرف گود حفر و درون آنها پروفیل H  قرار داده می شود. به منظور تثبیت بیشتر این پروفیل ها چاهک با ملات سبک پر می شود. در مرحله بعدی گودبرداری به صورت قائم انجام می شود و به منظور مهار نیروی رانشی خاک در فواصل معینی بین دو طرف گود تیرهایی در بین پروفیل های عمودی قرار داده می شود. در صورت ریزشی بودن خاک بین اعضای قائم الوارهای چوبی نیز قرار میگیرد. این روش سریع و اقتصادی و مطمئن است. ولی این روش برای عرض های كم و تا حداكثر 10 متر استفاده می شود. 

روش اجرای شمع درجا :

در این روش در پیرامون زمین شمع های بتنی درجا در فواصل معین اجرا می شود به طوری که فشار جانبی خاک را به صورت تیر یکسر گیردار تحمل نمایند. طول گیرایی لازم نیز برای شمع ها 30 درصد عمق گود منظور می شود. در نهایت بعد از اجرای شمع ها گودبرداری به صورت قائم انجام می شود.

از مزایای این روش این است که شمع ها به عنوان دیوار حایل عمل می کنند. از طرفی سرعت اجرا نیز بالا است. اما عیب اصلی این روش این است که با افزایش عمق گود، فاصله شمع ها کم تر و قطر شمع ها زیاد می شود.

 

 روش اجرای شمع درجا

اجرای شمع درجای بتنی

اجرای دیوار برلنی حفاری محل شمع و سبدگذاری
پروژه مجتمع تجاری - تفریحی البرز مال
اجرای دیوار برلنی، انکراژ با مولتی استرند و شمع درجا
عمق گود: 28 متر

روش سازه خرپایی و مزایا و محدودیت های آن:

روش سازه نگهبان خرپایی از جمله روش هایی است که به طور گسترده در اجرای گودبرداری های شهری مورد استفاده قرار می گیرد. این روش بر مبنای جایگزین نمودن یک سازه فلزی با خاک برداشته شده و مهار جزیی خاک استوار شده است.

استفاده از این روش نیازمند دید بسیار خوب از رفتار خاک است. در صورتی که از این روش بدون توجه به نکات اصولی استفاده گردد مخاطرات جدی در اجرای گودبرداری ایجاد می شود. در این روش ابتدا تعدادی چاه قائم در نقاط مورد نظر پیرامون زمین حفر می شود که طول آنها برابر با عمق گودبرداری به اضافه طول مورد نیاز برای اجرای شمع در زیر عضو قائم می باشد. در مرحله دوم قفسه آرماتورهای شمع مطابق نقشه های آرماتور بندی آماده می شود و سپس در محل مربوطه قرار می گیرد. سپس عضو قائم در داخل چاه قرار گرفته و بتن ریزی در انتهای چاه انجام می شود. برای اطمینان از اتصال کامل عضو قائم و بتن شمع می توان از اتصال نبشی یا شاخک های مناسب به عنوان برش گیر استفاده نمود. در مرحله بعدی داخل چاه با بتن کم مایه پر می شود.

نکته قابل توجه در این مرحله این است که در هنگام گودبرداری اتصال سازه و خاک کاملا برقرار باشد و سازه بتواند قبل از به وجود آمدن تغییر شکل های قابل توجه در خاک در تحمل نیروها و تغییر شکل های ناشی از گودبرداری وارد عمل گردد. در ادامه کار, خاک با شیب پایدار در تمام محدوده گود حفاری می شود. این شیب معمولا 1:2 یا 45 درجه می باشد. این مقادیر به طور معمول توسط مهندسان مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است دست بالا یا دست پایین باشد. در نهایت عملیات نصب عضو مایل (ضمن اجرای فونداسیون این عضو) انجام می گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که می توان کف فونداسیون این عضو را به صورت شیبدار اجرا نمود تا از مولفه ظرفیت باربری خاک برای تحمل نیروهای افقی و کنترل لغزش و محدود کردن میزان حرکت جانبی استفاده نمود. در نهایت اقدام به برداشت خاک از بالا به پایین شده و همزمان با آن اقدام به نصب اعضای افقی و مورب خرپا می شود.

این روش مهار خاک مهار به صورت جزیی می باشد یعنی خاک در یکسری نقاط (محل خرپاها) به صورت جزیی مهار شده است. سطح یک دیواره گودبرداری غالبا چیزی در حدود چند ده تا چند صد مترمربع است و این در حالی است که سازه نگهبان خرپایی فقط بخش بسیار محدودی از این سطح را مهار کرده است از طرفی در طراحی یک سازه نگهبان خرپایی فرض بر این است که در گودبرداری خاک دیواره گود به صورت صلب عمل نموده و شبیه به یک دال بتنی قادر است بار را از چند متر دورتر از سازه نگهبان تحمل نموده و آنرا به سازه نگهبان منتقل نماید. به عبارت دیگر در طراحی این گونه سازه ها بر پدیده آرکینگ یا طاق بستن در خاک تکیه شده است. حال اگر هم این فرض درست بوده و خاک با تشکیل یک طاق یا قوس بتواند نیروها را به سازه نگهبان منتقل کند در محل تماس خاک و سازه نگهبان تنش به حدی زیاد است که سازه نگهبان خاک را پانچ نموده و در نهایت خاک گسیخته می شود. بنابراین تکیه بر پدیده آرکینگ در نگهداری خاک ممکن است فاجعه آمیز باشد. حال اگر بخواهیم این نقیصه را برطرف کنیم باید فاصله خرپاها را بسیار کم کنیم این موضوع هزینه بالا و ایجاد مشکلات اجرایی را در پی دارد و فضای کاری کارگاه را محدود می کند. از روش های دیگر در رفع این نقیصه استفاده از دیوار بتنی یا شاتکریت یا تخته کوبی بین خرپاها است که با انجام محاسبه ای ساده مشخصات آن قابل محاسبه است. لذا در طراحی این نوع سازه ها توصیه اکید بر اجرای سازه مناسب بین خرپاها برای انتقال بار می باشد.

درباره ما

  

شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: تهران ـ بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده ـ پلاک 8 ـ  واحد 1 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 021 - 66035535 021       فکس: 66067483 021

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@